Scheepsmakelaardij

Concordia Group houdt zich niet alleen bezig met scheepsbouw, maar is als scheepsmakelaar voor de binnenvaart ook al jaren dé specialist op het gebied van bemiddeling bij aan- en verkoop van dergelijke schepen.  Als scheepsmakelaar is Concordia Group reeds jaren actief op de markt van bestaande schepen in de binnenvaart en in die tijd is een groot netwerk opgebouwd, zowel binnen als buiten Europa. De scheepsmakelaardij voor de binnenvaart is een zeer specifieke branche, en door onze ervaring en expertise zijn wij in staat om het juiste advies te geven en een deskundige begeleiding te bieden. In ons bestand vindt u diverse objecten als motorvrachtschepen, koppelverbanden, motortankschepen, duwboten, duwbakken en pontons. Grote kans dus dat Concordia Group als scheepsmakelaar, ook u van dienst kan zijn bij de aan- of verkoop van een schip voor de binnenvaart.

 

Procedure als scheepsmakelaar binnenvaart.

Het kopen of verkopen van een schip is altijd weer een gedenkwaardige gebeurtenis. Om een beeld te geven van onze werkwijze, is hieronder de procedure beschreven die Concordia Group als scheepsmakelaardij altijd volgt bij de aan- of verkoop van een bestaand schip voor de binnenvaart. Zo weet u direct wat u allemaal kunt verwachten en komt u niet voor verrassingen te staan.

 

Oriënterend gesprek; Bespreking van uw wensen en / of eisen, verdere informatieverstrekking en vaststelling van de aan- of verkoopprijs.

 

Adviesgesprek; Dit omvat advies over prijsbepaling, een eventueel vervolgtraject voor aankoop en diverse andere onderwerpen die op dat moment spelen in de scheepvaart, en waarvan wij als scheepsmakelaar voor de binnenvaart op de hoogte zijn.

 

Aandacht; Het onder de aandacht brengen van uw aankoopwens of schip voor de verkoop door middel van adverteren op de website, vakbladen en kranten en binnen ons netwerk.

 

Bezoek aan boord; Eventuele kopers worden aan boord begeleid en er wordt onderzocht of het schip voldoet aan de gestelde wensen en eisen.

 

Onderhandelingen; Complete begeleiding om tot een financieel en technisch aantrekkelijke overeenkomst te komen voor zowel koper als verkoper.

 

Contract; Na overeenstemming over staat van oplevering, levertijd, financieringstermijn en overige afspraken wordt door Concordia Shipyards BV, scheepsmakelaardij voor de binnenvaart een aan/verkoopcontract opgemaakt tussen koper en verkoper.

 

Keuringen; Begeleiding bij technische keuringen aan het casco op een helling door een expertisebureau, veiligheidsinspecties door Inspectie Verkeer en Waterstaat. Tevens begeleidt Concordia Shipyards BV de keuring van de hoofdmotor (boegschroef, generatoren, etc.).

 

Taxatie: Door een beëdigd en onafhankelijk taxateur wordt een complete rapportage van het schip gemaakt met daarbij een marktconforme waardebepaling.

 

Notaris; Nadat alle keuringen zijn afgerond, en eventuele noodzakelijke reparaties zijn uitgevoerd, draagt Concordia Shipyards BV de koopakte over aan een notaris. Deze zal de overdrachtsakte en de eventuele hypotheekakte opmaken en laten ondertekenen door de betreffende partijen. Na ondertekening en betaling is de levering aan de nieuwe eigenaar een feit.

 

Afhandeling; Concordia Group biedt als scheepsmakelaar voor de binnenvaart afsluitend ondersteuning bij het afhandelen van de scheepspapieren. Dit laatste traject bestaat uit het overschrijven van de meetbrief, bilgeboekje, certificaten en vaartijdenboek.